Activiteiten


Celebration

Elke zondag vanaf 10:00 uur hebben we een celebration. We noemen dit celebration, omdat het echt een feest is om God te lofprijzen & te aanbidden. Deze lofprijs en aanbidding staat onder leiding van ons Joshua Praise Team.

Na deze celebration is er een woord van God wat gedeeld wordt door een spreker, uit onze eigen gemeente, maar we hebben ook regelmatig gastsprekers.

Er is ook ruimte voor het geven van getuigenissen, en doorgeven van profetisch woord.

Eén keer per maand hebben we avondmaal met elkaar.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee en een broodje, soep etc.

Dit alles vindt plaats in het gebouw: Theo Driessen Instituut aan de Willem Prinzenstraat 43
5701 BC te Helmond.


Gemeente bidstond

Iedere vrijdagavond van 19.00uur tot 20:30 uur en iedere zondagochtend van 09.30 uur  tot 09.50 uur komen we van de  Joshua Gemeente Helmond samen voor gebed.

Gebed is de motor van ons christenleven, heel belangrijk dus.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot pr. Rowdy Roelants


Samenkomst

Iedere woensdagochtend 10:00 uur - 12:00 uur en woensdagavond 19:30 uur - 21:30 uur komen we als gemeente bij elkaar in de ontmoetingsruimte voor fellowship, lofprijs, bemoediging en onderwijs.

We willen u bemoedigen deze bijeenkomst te bezoeken.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot pr. Rowdy Roelants.


Kinder, tiener- en jeugdbijeenkomsten

Na het zingen is er de mogelijkheid om de kinderen naar de kinderdienst te brengen. Ook is er zondagsschool voor de jongeren. Het wordt aangegeven wanneer de kinderen naar de kinderdienst kunnen.


Huwelijksverdieping

Een goed huwelijk kan altijd beter……

De Joshua gemeente Helmond geeft aan echtparen die daar behoefte aan hebben begeleiding in hun huwelijk. Dit doen wij op avonden waarop alle echtparen tegelijk aanwezig zijn en waar we aan de hand van de Bijbel kijken wat deze zegt over het verbond dat we als man en vrouw met elkaar aangaan als we ‘Ja’ tegen elkaar hebben gezegd.

De avonden zijn verdeeld in een studiegedeelte en een gedeelte waarin we in kleine groepjes van maximaal twee echtparen verder praten onder begeleiding van een voorgangers-, oudsten- of diakenenechtpaar.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot pr. Rowdy Roelants.


Discipelschapstraining

Mooi woord is dat. Alleen om het woord goed te kunnen schrijven heb je al een cursus nodig. We zijn trots te kunnen vermelden dat er nu een vierjaarse cursus is, waarin alles aan bod komt wat u nodig heeft om tot volledige geestelijke volwassenheid te komen en om u een rotsvast geloof te geven dat niet kan wankelen en u zal helpen uw bestemming te vinden in wat God voor u heeft klaar liggen.

Iedereen die vindt dat hij/zij wel een goed fundament kan gebruiken mag aan deze vierjaarse cursus meedoen. Er geldt slecht één toelatingscriterium: discipline. Het eerste jaar heeft u twee cursusavonden per maand, dit is een fundamentencursus. Na het eerste jaar heeft u één cursusavond per maand. Dit vereist discipline en de wil om de vier jaar af te ronden. Alleen dan zult u de vruchten plukken van uw doorzettingsvermogen.

Voor meer informatie en aanmelding kunt u zich wenden tot pr. Rowdy Roelants.


Joshua gemeenteweekend

Om de 2 jaar houden wij een joshua gemeente weekend. Vol met activiteiten zoals celebration, onderwijs, sport & spel etc. Het is een weekend ter opbouw van de gemeente en van elk persoon.