Visie


De Joshua Gemeente Helmond strekt zich uit om:

 

  • Een gemeente van God de Vader te zijn die de liefde en het karakter van Jezus Christus weerspiegelt aan de wereld om ons heen.

 

  • De ongelovigen te bereiken met de liefde die God in ons hart heeft uitgestort en discipelen van Jezus Christus van hen te maken. 

 

  •  Een veilig thuis te bieden aan de gelovigen uit Helmond en omstreken.

 

  • Een gemeente te zijn die ernaar streeft de “Vijfvoudige Bediening” te zien functioneren en alle gaven van de Heilige Geest, zoals beschreven staat in: Efeziers 4:7-13;  Romeinen. 12:6-8; 1 Korintiers 12.

 

  • Dat de wonderen en tekenen de gelovigen zullen volgen zoals beschreven in Marcus 16:17,18.

 

  • Dat we een gemeente zullen zijn in woord en daad zoals beschreven in Handelingen 2.