Leiderschapsteam


De geestelijke verantwoordelijkheid binnen de Joshua gemeente Helmond ligt bij de voorgangers/pastors en de oudsten.

God heeft pastors/oudsten aangesteld in de gemeente met als hoofddoelen:

  • De gemeenteleden toe te rusten;
  • Te waken over het geestelijke welzijn van de gemeenteleden;
  • Gods plan met de gemeente tot uitvoer te brengen;

Binnen de Joshua gemeente Helmond dienen de volgende pastors/oudsten:

Pastors               

Prs. Rowdy en Suzanne Roelants

Oudsten 

Miguel en Jolanda Baasaron

Door de voorgangers en oudsten zijn er diakenen aangesteld. Deze zijn belast met het uitvoeren van diverse leidinggevende en praktische taken in de gemeente.

Diakenen van de Joshua Gemeente Helmond:

 


Eefje Boot

Marc & Nicole Gerritsen

Ton & Heleen Aarts

Diakenen in training