Contact


Samenkomsten Joshua Gemeente Helmond :

Theo Driessen Instituut
Willem Prinzenstraat 43
5701 BC HelmondContactgegevens:

pastor R.A. Roelants

joshuagemeentehelmond@outlook.com

Secretariaat:

Porterhof 19

5809 BX Leunen

via email:

Facebook   /   Instagram


Joshua Gemeente Helmond is aangesloten bij

de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE)


Giften zijn welkom op NL79 RABO 0181 0846 35.

T.n.v. Joshua Gemeente te Helmond.

 

De Joshua Gemeente Helmond is ANBI-erkend

(Algemeen Nut Beogende Instelling)